МС извади „Български пощи” от Министерството на транспорта и съобщенията

МС извади „Български пощи” от Министерството на транспорта и съобщенията

Заместник министър-председателят по ефективното управление ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД. Това реши Министерският съвет на редовното си заседание.

 Промяната е в изпълнение на един от приоритетите на правителството – работата на институциите и предоставяните административни услуги, да са в интерес на гражданите. Развитата мрежа на държавния пощенски оператор е подходяща за създаването на единни центрове за комплексно административно обслужване. Тя обхваща цялата страна, включително и труднодостъпни райони.

 Осигуряването на широк достъп на гражданите до комплексно административно обслужване чрез единните центрове в пощенската мрежа на „Български пощи“ ЕАД ще допринесе за предоставяне на качествени и достъпни услуги, ще повиши удовлетвореността на гражданите и организациите, ще намали административната тежест и възможностите за корупционни практики.