Ралица Мирчева с изложба „Енигма” в галерия Кракра

Ралица Мирчева с изложба „Енигма” в галерия Кракра

Ралица Мирчева откри своя самостоятелна изложба в галерия „Кракра”, наречена „Енигма”. В нея са представени серия от подбрани рисунки и експресивни ескизи, посветени на голото тяло. Творбите са отражение на душевността на човека, която е неизменна част от неговата същност. Тялото е една от вечните, необятни теми в изкуството. Авторката го преобразява в различни пластични форми и зарежда със силно визуално въздействие, в движенията, извивките, формите и умелото третиране на светлосенките. Творбите са убедителни и проницателни в образите, които от своя страна са обемно – пластични, майсторски овладени и предадени с техники като въглен, сангин и акрил.
Ролята на голото тяло в съвременното изкуство, винаги ще бъде актуална, тази тема е и залегнала в академичното обучение на студентите. Като дългогодишен преподавател в НБУ със своя опит и познания, доц. д-р Ралица Мирчева, показва класическите прийоми на рисунката. Така авторът и с личностния си пример насърчава и вдъхновява младите художници за нови творчески изяви. Доц. д-р Ралица Мирчева преподава рисуване и живопис в департамент „Изящни изкуства“ в Нов български университет. Член на СБХ. Твори в областта на рисунката и живописта, визуалните изкуства, текстилната триизмерна пластика и ръчно правената хартия. Автор е на множество публикации и монографии, посветени на изобразителното изкуство и методите на обучение. Ралица Мирчева се изявява със самостоятелни изложби и е активен участник в български и международни изложби, пленери и конкурси. Изложбата може да бъде разгледана в галерия „Кракра“ до 4 януари 2022 г. в гр. Перник.