Фермерите получиха над 114,6 милиона лева за обвързана подкрепа за Кампания 2021

Фермерите получиха над 114,6 милиона лева за обвързана подкрепа за Кампания 2021

ДФ „Земеделие“ изплати обвързаната подкрепа на всички допустими към момента животновъди за Кампания 2021. Преведени са114 675 711млн. лв. на 11 517 земеделски стопани по всички схеми за обвързано подпомагане за животни.

По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 3230 стопани получиха 27 396 521 лв. Ставката за едно животно по СМлК е 352,19 лв. за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 281,75 лв. за над 50-тото допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед  от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

2061 овцевъди и козевъди получиха 23 067 049 лв. по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Ставката за плащане на едно животно по ДПЖСК е 73,03 лв. за първите 200 (включително) допустими за подпомагане животни и 58,42 лв. на животно за над 200-ното допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед от 15.12.2021 г.

17 681974лв. са разплатени на 4753стопани по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Ставката за едно животно по СМКЮ за 2021 г. на 154,51 лв.за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 123,61 лв. за над 50-тотодопустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД09-1190 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

По схемата за обвързано подпомагане на биволи за 2021 г. 254 стопани, получиха 4170732 лв. Ставката за плащане е 420,24 лв. на животно за първите50 (включително) допустими за подпомагане животни и 336,19 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед  от 15.12.2021 г.на министъра на земеделието.

За схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко) са оторизирани 35231025 лв., разпределени на 916 броя стопани. Ставката за плащане е 520,66 лв. на животно за първите 50 (включително) допустими за подпомагане животни и 416,53 лв. на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед  от 15.12.2021 г.на министъра на земеделието.

Ставката за плащане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници под селекционен контрол – ЕЖСК(месо) е 131,33 лв. на животно за първите50 (включително) допустими за подпомагане животни и 105,06 лева на животно за над 50-тото допустимо животно, съгласно Заповед  от 15.12.2021 г.на министъра на земеделието. По схемата са оторизирани 3101209 лева на 481 стопани.

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) 1957 фермери получиха подпомагане в размер на 3 199 599 лв. Ставката за плащане е 59,55 лв., съгласно Заповед от 15.12.2021 г.на министъра на земеделието.

Още 827598 лева субсидии са разпределени между 325 стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл) по ставка с размер 359,55 лв. за едно допустимо за подпомагане животно, определена със Заповед № РД09-1187 от 15.12.2021 г.на министъра на земеделието.