Енергийно независими сгради ще има в Перник

Енергийно независими сгради ще има в Перник

Община Перник ще кандидатства с проект за създаване на енергийно независими сгради, се казва в докладната на кмета Станислав Владимиров, разгледана на вчерашното заседание на ОбС, приета на вчерашното заседание на ОбС. Те ще са част от интегриран мултинационален проект, който ще се реализира в България, Гърция и Румъния. Целта е да се постигне максимална енергийна автономност чрез внедряване на водородни технологии, включително на „зелен“ водород. Новата технология ще намали драстично вредните емисии, производството на собствено високоенергийно гориво и реализиране на енергийна икономия ,както и намаляване на разходите. Инициативата по създаване на проекта е на сдружение „Балкански водороден клъстър“. Първият етап е насочен към внедряване на водородна система към отоплението на сградите, а вторият – към пълна енергийна автономност чрез комбиниране на ВЕИ технологии с вече изградената водородна система.

Проектът ще бъде финансиран по програма Life 2021 – 2027 година в основната си част, а допълнително финансиране ще бъде осигурено от водещата организация.

Програма Life стартира през 1992  година и е една от водещите на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя е осигурила средства за над 4500 проекта и е осигурила 5,9 милиарда евро за опазване на околната среда.