„Топлофикация Перник“ получи възмездно право на строеж за 10 години за изграждането на шламохранилище Кудин дол

„Топлофикация Перник“ получи възмездно право на строеж за 10 години за изграждането на шламохранилище Кудин дол

Общинските съветници в Перник днес дадоха зелена улица на докладната, внесена от кмета на общината Станислав Владимиров, касаеща учредяването на възмездно право на строеж за срок от десет години за изграждане на депо за промишлени отпадъци за обект „Преустройство на сгуроотвал Кудин дол. Това ще даде възможност в общинския бюджет да влязат 1,1 милиона лева.

На заседанието на минипарламента допълнителна светлина върху казуса хвърли изпълнителният директор на топлофикационното дружество Ясен Кацаров. Той обстойно проследи хронологията около подготовката на документацията за преустройството на шламохранилището. Кацаров поясни защо е нужно отчуждаването на част от общински имот, за да бъде изграденото депото. Той категорично подчерта, че става дума за неопасни отпадъци, 80 процента от които са пясък и глина, които с нищо няма да застрашат екологията на Перник. Теренът в Кудин дол е избран защото там има изградена инфракструктура и е на около 2 километра от най-близкото населено място. Бъдещото депо ще разполага с две площадки за временно и една – за постоянно депониране на неопасните отпадъци.

След изтичането на десетгодишния срок на експлоатация, теренът ще бъде рекултивиран и възстановен от „Топлофикация Перник“, уточни Кацаров, в отговор на въпрос, поставен от общинския съветник от ГЕРБ-Любомир Жотев- за чия сметка ще бъде рекултивацията на терена на депото след 10 години.

С решението си днес съветниците дадоха възможност не само допълнителни пари да влязат в местната хазна, които не са никак малко- 1 милион лева, но и за спокойна работа на „Топлофикация Перник“ през този и следващите отоплителни сезони, както поясни и изпълнителният му директор.

Кацаров използва заседанието на пернишкия ОбС и присъствието на журналисти, за да огласи една радостна за перничани новина в навечерието на Коледа – цената на парното и топлата вода за перничани няма да се вдигат. „Още преди налагането на мораториума от Народното събрание, ние бяхме предвидили символично увеличение от 0,2 процента, което представлява 84 ст. за един мегават час“, допълни Кацаров.