Стартира проект за обучение на младежки работници

Стартира проект за обучение на младежки работници

Стартира проектът “Ядрото – инициатива за неформално обучение за младежки работници”. Началото му бе обявено на 15.12.2021г. на пресконференция  в Перник.  Той се изпълнява в рамките на договор № 25-00-54/25.11.2021г., финансиран от Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

Пресконференцията беше организирана от сдружение „Иновации за устойчиво развитие“ в партньорство с община Перник. Целта на проекта е да се подобри средата за личностно и професионално развитие на младите хора в общината чрез провеждането на 8 неформални обучения, в които да се подготвят 120 млади хора на възраст 15-29 години за професията „Младежки работник“. Обученията ще бъдат проведени в периода февруари-април 2022г.

На пресконференцията беше предоставена детайлна информация относно целите на проекта,  дейностите и резултатите, които екипът очаква да постигне.

От страна на партньорската организация участие взе г-н Стефан Кръстев, заместник – кмет на община Перник. Той приветства участниците в събитието и заяви, че община Перник участва в проекта, защото за нея е важно подобряването на качеството на живот и реализацията на младите хора.

Младежи на възраст между 15-29 години, които желаят да се включат в обученията, могат да се запишат и да поискат допълнителна информация на имейл – assoc.isd@gmail.com.