Румен Петков алармира за схеми за източване на средства от държавния бюджет

Румен Петков алармира за схеми за източване на средства от държавния бюджет

Председателят на ПП АБВ Румен Петков алармира, че се работи по схеми за източване на средства от държавния бюджет. Пред медиите той даде два конкретни примера – в МРРБ и „Булгартрансгаз“.

В резултат на въпрос по ЗДОИ от АБВ към МРРБ за дела, които министерството води за имотите на цар Фердинанд I, наследени от Симеон Сакскобургготски и технологията на действие на МРРБ, става ясно, че е ангажирана външно адвокатско дружество.   

В писмото си до МРРБ АБВ пита:

• Какъв е численият състав на юристите, работещи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както в дирекция „Правна“, така и в другите дирекции?

• Защо при наличие на дирекция „Правна“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се ангажира външен консултант, пълномощник на МРРБ и представител на държавата, в лицето на външно адвокатско дружество?

• При какви парични условия е ангажирано външно адвокатско дружествоза водене на делата за царските имоти?

В отговора от МРРБ се посочва:

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството към настоящия момент работят 17 лица, които притежават образователна степен магистър по специалност „Право“. Извън посочените лица, в министерството работят 65 служители, назначени по служебно или по трудово правоотношение, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“. От МРРБ потвърждават, че са наели външни юристи, поради характера на случая.

Петков коментира обаче липсата на отговор на последния въпрос – за паричните условия, при които е ангажирано външното адвокатско дружество. Той е категоричен, че при наличието на посоченото количество юристи, които работят в министерството, наемането на външна кантора говори за източване на пари.

Вторият пример за източване на средства от държавния бюджет е адресиран до „Булгартрансгаз“ и изпълнителния директор Владимир Малинов. В писмо по ЗДОИ до „Булгартрансгаз“, енергийния министър и президента, АБВ попита:

• Какъв е щатният състав на Централното управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД в последните пет години – 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.?

• Колко работници са освободени и по какви причини през последните четири месеца?

• Наета ли е външна адвокатска кантора? Ако е наета – от кога, коя е тя и при какви финансови условия?

Отговор няма да бъде даден поради спецификата на търсената информация, става ясно от писмо на „Булгартрансгаз“.