Конкурс „Идеалната Коледа в свят с COVID-19“ в Езиковата гимназия в Перник

Конкурс „Идеалната Коледа в свят с COVID-19“ в Езиковата гимназия в Перник

Коледа наближава и това ще бъде първата ни такава, която ще се проведе при тези състояния според положението, в което се намираме в момента. Точно заради това за всички нас е важно да останем свързани. Независимо колко предизвикателна може да бъде ситуацията, ние сме тук с идея, която да припомни на хората общуването по тези празници. В този случай общуването няма да е пряко, а непряко и в електронен вариант. Въпреки това ще бъде специално, защото ще бъде предназначено за всеки един читател.

Темата, по която трябва да се пише е „Идеалната Коледа в свят с COVID-19“. Идеята на конкурса е участникът да напише писмо, представяйки си като получател всеки един, който го чете. Важното е авторът да използва креативност и да измисли начин, по който да представи писмото си, така че да има послание.

Условия за участие:

1.Творбата да бъде авторска.

2.Писмата да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

3. Писмата, участващи в конкурса не трябва да са награждавани в друг конкурс.

Критерии за оценяване на писмата

С желанието си да бъдем обективни и участниците да са запознати по какъв начин ще бъдат оценявани творбите им, ние направихме критерии за оценяване.

Креативност- 40%

История- 20%

Послание- 20%

Придържане към темата- 10%

Посланието е много важно нещо, за да може цялата история да се осмисли. Едно е да имаш добре структурирана история със символика за читателите, а друго е вече да им предадеш някакво послание чрез нея. Критерии в предвид:

(10%)- Посланието има ли дълбочина? Може ли да склони някого към размисъл или силно усещане на нещо? Да/Не

(10%)- Доловимо ли е през цялата история? Да/Не

10% – Придържане към темата

Понякога творбите могат да се отклонят от темата в процеса на писане. Целта обаче е темата да бъде главно засегната и тя да е базата, върху която да се изразяват участниците творчески. Критерии в предвид:

(10%)- Написаното засяга ли по един или друг начин посочената тема? Да/Не

10% – „Wow!“ ефект

В тази част се засяга удивлението, което написаното носи и предава. Този ефект се постига чрез използване на символика, лексика, нерационални подходи, собствен стил на писане и други. Критерии в предвид:

(10%)- Написаното удивява ли читателя? Носи ли след себе си този „wow“ ефект? Да/Не

Допълнителна информация:

Оценяването ще се проведе в рамките на седмица. От 16-ти до 19-ти (включително) декември. С победителите ще се свържем на 20-ти декември чрез имейла, от който са изпратили писмото си за конкурса. Първите три места ще получат грамоти за отлично представяне и авторите възможност да прочетат произведенията си, които в последствие да бъдат качени на сайта на училището. Това ще се изясни допълнително с изявилите се участници.

– Срок и адрес за предаване на конкурсните материали:

 конкурсни работи се изпращат до 15.12.2021 (включително)

на email: us__gp4e@abv.bg