Младши посланици от Езиковата с материали срещу робството

Младши посланици от Езиковата с материали срещу робството

Младши посланици от 11-а и 11-б клас от Евроклуба към ГПЧЕ „Симеон Радев“ подготвиха материали, свързани с Международен ден за премахване на робството, който се отбелязва на 2-ри декември.

Повечето хора вероятно мислят, че робството в днешно време не съществува, но то е успяло да се прокара в съвремието ни. В слаборазвитите страни робството съществува под формата на работа заради неизплатени дългове, а в развитите страни то приема модерни форми- предимно с трафик на хора и икономически неравенства.

В днешно време робството е официално забранено във всички държави по света след влизане в сила на Международния пакт за граждански и политически права. Последната държава, която отхвърля робството е Мавритания през 1981 година.

Според различни оценки обаче, броят на съвременните роби е между 20 и 36 милиона души, което е всъщност едно от най-ниските относителни нива в световната история.