Пернишкият Профилакториум – със 70-годишна история

Пернишкият Профилакториум – със 70-годишна история

Пернишкият Профилакториум е със 70-годишна история. Много от страниците й до скоро не бяха изяснени. Сега вече няма „дупки“ в нея. Как се е случило това? Уточнява управителят на здравното заведение Емил Ненков. Ето какво написа той на страницата на стационара : „Съвместно със Станислава Георгиева, директор на Държавен архив в град Перник, написахме липсващата историческа справка за последните 20 години от живота и дейността на лечебното заведение.

Надяваме се да ви бъде интересно!“

Профилакториумът в Перник е открит през м. декември 1951 г. Първоначално се помещава в стара сграда на Министерство на вътрешните работи, строена за младежко общежитие, която се оказва непрактична за целта. Заслуга за откриването му има Държавно минно предприятие „Георги Димитров“ – Перник и това е причината първоначално в него да се лекуват предимно работници на Мината. През август 1959 г. предприятието завършва строителството на нова сграда в кв. „Ралица“, при чието обзавеждане вземат участие както Окръжен народен съвет – Перник, така и други предприятия на територията на града. В Профилакториума вече се лекуват и пациенти, които не работят в Мината.

В здравното заведение работят 107 души медицински и обслужващ персонал и е предназначено за: първична профилактика на работници, без откъсване от производството; работещи при повишен за здравето риск; вторична профилактика на рецидивите при някой хронични заболявания; долекуване и възстановително лечение в следболничен период. Първоначално сградата разполага с 230 легла, разпределени между 50 предприятия, участващи в издръжката на Профилакториума.

През периода 1968-1976 г.  главен лекар е д-р Владимир Златков Станков. В средата на 1968 г. е открита Школа за професионална преквалификация и леглата се увеличават на 300, разпределени в три отделения: „Вътрешно профилакториално“ със 150 легла; „Неврологично рехабилитационно“ със 70 легла и „Травматологично рехабилитационно“ с 80 легла. През 1980 г. школата е закрита.

През периода 1977-1988 г.  главен лекар е д-р Лиляна Илиева , а от 1989 г. до 1990 г.  – д-р Красимир Кръстев. Със Заповед № РД-09-1107/28.12.1990 г. на Министерство на народното здраве лечебното заведение е преструктурирано в Болница за долекуване и рехабилитация, на общинско подчинение с 250 броя легла.

Ръководството на болницата се осъществява, както следва, по периоди: 1991-1992 г. от д-р Илия Карамфилов – ВРИД директор; 1992-1995 г. от д-р Малинка Георгиева – медицински управител и Людмил Тасков – директор; 1996-1997 г. от д-р Люси Раденкова – директор и 1998-2001 г. от д-р Емил Дойчинов – управител.

Съгласно Решение № 1545/25.09.2000 г. на Пернишкия окръжен съд  Болницата за долекуване и рехабилитация – Перник се преобразува в  „Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация – Перник“ ЕООД със 120 легла, разпределени в три отделения: „Вътрешни болести“ с 30 легла; „Нервни болести“ с 45 легла и „Физикална терапия и рехабилитация“ с 45 легла.

В периода 2001-2005 г. управител на лечебното заведение е д-р Лазар Георгиев. От 13 май 2005 г. д-р Боян Богданов заема длъжността „управител“ като по време на управлението му с Решение № 1230/ 12.12.2005 г. на Пернишкия окръжен съд е извършена промяна на името на лечебното заведение в „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Перник“ ЕООД. Вписани са и промени в устава на дружеството.