МС разреши на МБАЛ „Рахила Ангелова“-Перник да продаде имот в квартал „Драгановец“

МС разреши на МБАЛ „Рахила Ангелова“-Перник да продаде имот в квартал „Драгановец“

Министерският съвет прие на днешното си редовно заседание решение за даване на съгласие за продажба на обособена част – недвижими имоти, собственост на МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД, гр. Перник.

В решението се посочва, че лечебното заведение е търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение включва сграда, която се намира в гр. Перник, кв. „Драгановец“. Тя е със застроена площ от 294 кв. м., с предназначение – хангар, депо, гараж и сграда в гр. Перник, кв. ’’Драгановец“, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – административна, делова сграда. Имотите не се ползват за дейността на дружеството и са с отпаднала необходимост за лечебното заведение.

Същевременно те генерират разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание пред МЗ за освобождаване от недвижимите имоти чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК