Община Брезник приключи с втория етап от рехабилитацията на водопровода в града

Община Брезник приключи с втория етап от рехабилитацията на водопровода в града

Община Брезник приключи напълно и с втория етап от рехабилитацията на водопроводната мрежа в града.

„Направени са отклоненията, възстановена е пътната настилка. На места се появиха леки пропадания, но това е нещо нормално, защото има слягане на земната маса. Фирмата-изпълнител на проекта ще направи необходимите корекции, където това е необходимо. Подновихме главните клонове на водопроводната мрежа, които бяха заложени в проекта и отклоненията им. Средствата, които ни бяха отпусната с постановление на Министерския съвет ни стигнаха, за да извършим всички заложени в проекта дейности. Очакваме след втория етап от рехабилитацията на водопроводната мрежа, да снижим още повече загубите на вода. Ефектът от тази рехабилитация се усеща вече осезаемо. В момента язовирът ни е пълен. Подаваме от него вода не само към града, а и към селата Ноевци и Режанци”, поясни заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров.

На въпроса- има ли села в общината, които да са на режимно водоснабдяване, той отговори категорично:”През лятото имахме няколко села, но в момента нито едно населено място не е на режим. Тази година Общината положи много усилия да осигури допълнителни водоизточници, които да осигурят нормално водоснабдяване на населените места”.