Еднократната финансова помощ за отопление ще се изплаща в пощенските станции!

Еднократната финансова помощ за отопление ще се изплаща в пощенските станции!

От 9.12.2021 г. до 23.12.2021 г. в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Това информираха от „Български пощи”. Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка, съгласно ПМС № 368 от 04.11.2021 г.

Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването на полагащите се средства не може да бъде отложено за 2022 г. Затова онези, които са подали необходимите документи за отпускането на еднократна помощ за отопление, трябва на всяка цена в посочения период да отидат до пощенската станция в съответното населено място, за да си получат парите.