От Коледа – нови увеличения при пенсиите!

От Коледа – нови увеличения при пенсиите!

От 25 декември социалната пенсия за старост се увеличава от 148,71 лв. на 170 лв., а с нея се увеличават още четири вида пенсии, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Това известно решение от актуализацията на бюджета в последните дни на предишния парламент е един от последните нормативни актове, подготвени от служебното правителство. Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане т.е. предстои тепърва да бъде приет, но обикновено няма проблеми с такива актове.

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Размерът на ГМД е 75 лв. на месец. 

Коледа тази година е ключова дата за пенсионните промени – безпрецедентно те влизат в сила именно няколко дни преди Нова година, което влече със себе си допълнителни изчисления за НОИ, а съответно – и добавки за пенсионерите. От 25 декември се очаква минималната пенсия да се увеличи от 300 на 370 лв., таванът на пенсиите да се вдигне от 1440 на 1500 лв. От същата дата се преизчисляват и всички пенсии с нов коефициент за всяка година трудов стаж към пенсията, който се увеличава от 1,2 на 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане, припомня в-к „Сега“.

Необходимите средства за тези промени за седемте последни дни на годината са заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване. За социалната пенсия за старост сумата е 682 400 лв. Хората, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност, са 58 563, според оценката на въздействието на постановлението. От социалната пенсия обаче зависят и два вида добавки – тези за чужда помощ и за ветераните от войните, получавани от 68 058 души.

 За социалните пенсии за инвалидност това ще е втора промяна. От 16 септември бе завишен процентът, който се прилага към социалната пенсия за старост, а сега ще се увеличи и самата база. В момента пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане са 200,76 лв. (при 178,45 лв. преди), а на лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто – 185,89 лв. (при 163,58 лв. преди). От 25 декември размерът им става съответно 229,50 лв. и 212,50 лв.

 Пенсията за военна инвалидност зависи от загубената работоспособност и от военния чин, като размерът й от 25 декември ще бъде от 195,50 до 272 лв. Пенсията за гражданска инвалидност ще бъде също минимум 195,50 лв., а максималният й размер става 255 лв. Персоналната пенсия става 153 лв. Тя се изплаща на многодетни майки, отгледали пет и повече деца и хора, полагали над 10 г. грижи за инвалиди в семейството. Получателите й трябва да са навършили пенсионна възраст и да отговарят на редица други условия, вкл. доходи до гарантирания минимален доход, който е 75 лв. Добавката за чужда помощ става 127,50 лв. Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост. / Actualno.com