Общинският съвет в Брезник ще отпусне еднократни помощи на още двама жители на общината

Общинският съвет в Брезник ще отпусне еднократни помощи на още двама жители на общината

Сред като на предишната си сесия местните законотворци в Брезник взеха решение за прехвърляне на сумата от 2000 лева от параграф „представителни дейности на ОбС” в параграф „помощи по решение на ОбС”, на още двама жители на общината ще бъдат отпуснат еднократни помощи. Това решение беше взето единодушно на провелата се в последния работен ден на миналата седмица сесия.

На нея общинските съветници, след дебати, взеха решение на двамата жители на общината да бъдат отпуснати по 300 лв. С тези пари ще бъде подпомогнато лечението на един местен жител, а на друг ще бъде подпомогната операция на очите.

Общинският съвет в Брезник е единствения в областта, който взе решение средствата, които се предоставят за „представителни дейности”, да се използват за подпомагане на жители на общината, които имат здравословни проблеми и са затруднени финансово. Няма сесия от началото на тази година, на която да не е подпомогнат финансово поне един жител на общината, поискал помощ за решаване на здравословен проблем.