Община Земен финализира първия етап от водния проект с държавни средства

Община Земен финализира първия етап от водния проект с държавни средства

Община Земен приключва първия етап от водния цикъл в града, който стартира през март тази година. За него Община Земен получи 860 000 лева от държавния бюджет, по времето на последното правителство на Бойко Борисов.

„С тези пари успяхме да подменим водопровода на 9 улици от общо 26  в града, където имаше най-чести аварии. Нашият водопровод е изграден в по-голямата му част от етернитови и една част от PVС тръби, които са полагани през 1970 г и отдавна вече са с изтекла амортизационен срок.Поради амортизацията им  често аварираха, а освен това са вече са изхвърлени от употреба като канцерогенни. Загубите на вода по мрежата ни достигаха 70%. С подмяната на водопровода, авариите в града намаляха наполовина. Дори мога да кажа, че от около месец не сме имали нито една авария в града. Увеличи се и процентът на инкасираната вода. Сега помпите, които подават водата за града, работят по-икономично. Освен това, преди старта на този проект, при авария се спираше водата на целия град. А сега сме направили така, че водопровода в града да е на секции. Сега, при появата на авария се спира водата на няколко улици, а не на целия град. С реализирането на този проект не можем да решим напълно проблема с водоснабдителната мрежа в града. Предстои ни да реализираме още 3 етапа от водния цикъл, за да го завършим. Общинският ни бюджет няма никакви възможности да финансира подобен мащабен проект като водния цикъл, чиято обща стойност възлиза на 6 млн. лв. Поради което ще разчитаме отново на помощта на държавата”, поясни кметът на община Земен Димитър Сотиров.

Той допълни, че градът се водоснабдява от  карстов извор в местността „Агапие”.  Той осигурява нормалното водоснабдяване на града, дори оставала вода, която изтичала в река Струма. „Единственото населено място в общината, което в момента има проблеми с водоснабдяването, е село Жабляно. То се водоснабдява от местен водоизточник, който е със слаб дебит. Предстои ни да търсим решение за подобряването на водоснабдяването на жителите на Жабляно”, допълни Сотиров.