РИОСВ – София организира фотоконкурс по повод Международния ден на планината

РИОСВ – София организира фотоконкурс по повод Международния ден на планината

Темата на фотоконкурса са: пейзажи, показващи величието на планината. Крайният срок за подаване на снимките в конкурса е 10 декември 2021 г.

В конкурса могат да участват професионалисти и любители фотографи, без географско ограничение и ограничение за броя фотографии, с които да участват в конкурса, като фотографиите трябва да са авторски.

Изискванията към  фотографиите, които ще участват н конкурса са: да отговарят на зададената тема на фотоконкурса, да са в електронен формат (TIFF или JPG), както и да не бъдат подлагани на груби манипулации за обработка на изображения. Не е позволено премахването или добавянето на елементи към снимката.

 Фотографиите, които ще участват в конкурса могат да бъдат изпращани на електронна поща:dayana@riew-sofia.org. Участващите в конкурса трябва да знаят, че всяка фотография трябва да е придружена с трите имена, възраст и контакти на автора; заглавие и кратко описание (да се посочи мястото, където е заснет кадъра и кратко послание към него).

Организаторите на конкурса- РИОСВ- София, заявяват:” Очакваме пъстра палитра от вдъхновяващи ваши фотографии на различни гледки, показващи величието и уникалността на избрана от вас планина; връзката на планината и биоразнообразието; естетиката на растенията; заплахите, с които се сблъсква; туризмът и многобройни други живописни пейзажи”.

Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София,  на 11 декември  2021 г. Екоинспекцията ще се свърже с всеки победител лично, за да му бъде връчена наградата.  

Официалното обявяване на наградените творби ще стане на Международния ден на планината – 11 декември 2021 г.