Млади активисти на фондация П.У.Л.С. в Перник помагат на преживелите насилие деца

Млади активисти на фондация П.У.Л.С. в Перник помагат на преживелите насилие деца

Тази година доброволците на Младежки клуб “Да бъдем приятели“ към Фондация „П.У.Л.С.“ отбелязаха  Световния ден за насилието над деца със серия от инициативи, насочени към техните връстници.

Със специално разработени визии и послания младежите и девойките ще разпространят информация за видовете насилие, начините на предпазване и възможности за търсене на подкрепа.

С подкрепата на психолози младежите и девойките създадоха онлайн пространство за споделяне, насочено към деца и тийнейджъри, където те напълно анонимно да имат възможността да споделят за свои преживявания, притеснения, мисли, чувства и ситуации на насилие, на които смятат, че са станали свидетели или имат съмнения, че самите те са преживели.

На поставените въпроси и казуси в специалната онлайн анкета ще бъде отговорено по достъпен и разбираем за младите начин, предоставяйки информацията, от която се нуждаят, както и при нужда ще им бъде оказана необходимата помощ и подкрепа.

Инициативата стартира на 19 ноември – Международния ден за превенция на насилието над деца и ще продължи до 10 декември, когато се отбелязва края на 16-дневната кампания, посветена на насилието над жени.

Насилието оставя сериозни белези в живота на едно дете, оказващи решаващо влияние за по-нататъшното му развитие като възрастен.

Значителен процент от извършителите на насилие са били обект на насилие в детството си.

Голям процент от малтретираните от ранно детство имат склонност към злоупотреба с психоактивни вещества.

Немалка част от проституиращите в детството са били сексуално насилвани.

Извършителите на престъпления, които днес наричаме “престъпници“, вчера са били невинни деца, преживяващи системно някаква форма на насилие.

Предотвратяване на насилието над деца е отговорност на цялото общество – държавни институции, граждански организации, родители, всеки гражданин.

Право на всяко дете е да расте в спокойна, сигурна и здравословна среда, защитено от всички форми на насилие. Само така то ще израсне като самостоятелна и пълноценна личност.

Данни от проведено национално проучване на УНИЦЕФ България сочат, че всяко второ дете у нас до 18-годишна възраст е пострадало от насилие, или 47% от децата са преживели някаква форма на насилие – физическо, психическо, сексуално.

1 от всеки 6 деца и млади хора, съобщават, че са били подложени на сексуално насилие в детството си.

8,3% от децата в България са ставали жертва на насилие в училище.

37% от децата в България са пострадали от насилие в общността.

30% от децата в България са ставали жертви или свидетели на насилие у дома.

Насилието над деца е един изключително сериозен проблем с тежки последици, оказващи силно влияние върху детската психика и развитие.

Кампанията на активизъм срещу насилието над деца се провежда от 2000 г. насам по инициатива на Women’s WORLD Summit Foundation /WWSF/ с цел промотиране на зачитането на детските права /член 19 и 34 от Конвенцията за правата на детето на ООН/ и превенция на насилието над деца.

Вече двадесет и две години Фондация “П.У.Л.С.” развива програма за превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, повишаване на осведомеността чрез организиране на кампании, обучения, конференции, насочени срещу насилието и др.

Превантивната програма на Фондация „П.У.Л.С.“ си поставя за цел всички форми на насилие и експлоатация на деца да бъдат предотвратени, интервенирани и на практика – елиминирани, за да имат те по-добро бъдеще и на свой ред да порастнат като стойностни хора и защитници на човешките права.

Младежки клуб „Да бъдем приятели“ е създаден през 1999 г., непосредствено след създаването на Фондация „П.У.Л.С.“ и оттогава е неизменна част от превантивните програми на организацията. Младежкият клуб “Да бъдем приятели” дава алтернатива на младите хора да направят личен избор и да станат различни хора, чувствителни по темите за насилие, равнопоставеност, търсещи и намиращи знания по въпроси, които ги вълнуват, активни млади личностти с позиции по въпроси, които ги вълнуват, критични.