Бюрото по труда в Перник търси медицински сестри, лекари, акушерки, лаборанти, оператори…

Бюрото по труда в Перник търси медицински сестри, лекари, акушерки, лаборанти, оператори…

Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават. През изминалата те нараснаха с още 18 и достигнаха 350. Добрата новина е, че се увеличиха и свободните работни места за безработни висшисти –с 8 и станаха 105.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 охранители за София,  22-ма работници за сглобяване на детайли също за София, 20 машинни оператори, 20 оператори на пещи за производство на стъкло, 30 обслужващи щанд-кафетерия също са София и 20 доставчици на храна за вкъщи за София. През изминалата седмица се появи оферта за работа на 23 лекари, 55 медицински сестри, 10 медицински лаборанти и 10 акушерки- всички за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, сервитьори, шлайфисти,  електрозаварчици, общи работници в строителството и в промишлеността,  помощник-готвач,  международни шофьори, работници в арматурен двор, готвачи в заведение за бързо хранене, охранител, кредитни специалисти банка,  шивачи на обувки, заварчици, салонни управители, главен счетоводител, счетоводител , шивачки, носачи-товарачи на стоки, работници в кухня, ел.техник в промишлено предприятие, шлосер-монтьор, монтажници на метални конструкции, готвачи,  шофьори на тежкотоварни автомобили, автомонтьор, младши юрист, машинни оператори във фармацефтичната промишленост, работник по поддръжка, водопроводчици, камериерка, монтьор на електрооборудване, разтоварачи на вагони, шофьори на самосвали, работник спомагателни шивашки дейности, работници за сглобяване на детайли.

Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен. Доказателство за това е фактът, че след три поредни седмици на увеличаване на свободните работни места, през следващата те намаляха, а сега отново се увеличиха. Сред най- търсените кадри в момента са: медицински сестри, лекари, акушерки, медицински лаборанти, обслужващи кафетерия, доставчици на храна за вкъщи, машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло и други. 

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 245 свободни места и 105 за безработни висшисти.