Община Перник е единствената българска община, взела участие в глобалната климатична среща на ООН в Глазгоу

Община Перник е единствената българска община, взела участие в глобалната климатична среща на ООН в Глазгоу

Перник бе единствената българска община, която бе поканена да вземе участие в глобалната климатична среща на ООН в Глазгоу, Шотландия. Замeстник-кметът Стефан Кръстев участва във форума по покана на Световния фонд за природата – WWF и с подкрепата на немското министерство за климата и околната среда, за да представи визията за развитие и справедлив енергиен преход в свят без въглища. Стана ясно, че Община Перник е и единствената българска община, която е одобрена за постоянен член на 20 членната общоевропейска работната група към ЕК, която третира въпросите на справедливия преход във въглищните региони.

 До началото на мандата на кмета Станислав Владимиров, Перник изобщо не беше включен от ЕК като въглищен регион засегнат от прехода към нисковъглеродна икономика в годишния  доклад за напредъка по Европейския семестър. В следствие на активната комуникация и преговори от страна на общината по темата на национално и международно ниво,  Перник не само вече е идентифициран като област за подкрепа от Фонда за справедлив преход заедно с Кюстендил и Стара Загора, но и категорично приеман за общината с водеща позиция по темата в България.

„В срещата в Глазгоу участваха над 130 световни лидери и делегации, но много малко бяха представителите на местната власт. Поканата дойде във връзка с доброто ни взаимодействие със Световния фонд за природата и това, че сме част от въглищния регион,  в който предстои да се случи голяма трансформация“, каза Стефан Кръстев. Той добави, че Община Перник е презентирала своята визия за това как ще се случи трансформацията към нисковъглеродна икономика, по- чист въздух, намалени емисии и енергийна ефективност. „Имаме много ясна визия за това какво искаме да се случи в нашия град, като започнем от икономическа диверсификация и развитие на индустриалната ни зона в сферата на кръговата икономика, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност и устойчиви решения за нашите сгради“, уточни зам.-кметът на Перник.