329 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

329 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

105 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на пернишка област, е извършила през октомври Дирекция „Инспекция по труда” Перник.

42 от проверките са свързани със спазването на противоепидемичните мерки. 13 са по изпълнение на издадени предписания за нарушения. 6 са по изпълнение на мерки заради извънредното положение; 6 са по постъпило искане по чл. 302/303 от КТ, 3 са по искане на работодатели по чл. 62, ал.4 от КТ; 2 от проверките са по постъпили искания и сигнали на гражданите; 2 са по искане по чл. 327 от КТ и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на трудовите инспектори, през октомври са констатирани 329 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд-230. На второ място са нарушенията по трудовите правоотношения- 99.

През октомври са съставени 5 акта за административни нарушения. Всички са свързани с нарушения, които регламентират нормите на трудовите правоотношения.

Анализът, който прави Дирекция „Инспекция по труда” в Перник за изминалия месец показва, че по време на проверките трудовите инспектори са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на проверяващите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в съответната фирма.