46 нарушения през първите пет дни на акция „Зима“

46 нарушения през първите пет дни на акция „Зима“

Четиридесет и шест нарушения на Закона за движение по пътищата са констатирани от служителите на сектор  „Пътна полиция“  по време на традиционната акция „Зима“.

В периода от 1–ви до 5-ти  ноември на територията на Областната дирекция на МВР са били проверени 136 автомобила, като са констатирани четиредесет и шест нарушения на Закона за движение по пътищата.

Припомняме, че традиционната кампания ще продължи до края на месеца. През първото десетдневие обект на проверките бяха насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Тя бе планирана за времето от 1 до 10 ноември. При регистрация и пререгистрация на ППС се извършваше проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания, проверки по отношение наличието на регистрация и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

Проверяваше се и за спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства – недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата; недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, в нарушение на чл. 80а, ал. 1 съответно т. 1 и т. 5 от ЗДвП;

недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

Сега тече вече вторият етап от акция „Зима“. Той е насочен към безопасността на пешеходците и към толерантност на пътя. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, в тъмната част на денонощието, които се движат неправилно, особено извън населени места. От МВР напомнят, че през зимния период пешеходците са особено уязвими. Освен да пресичат само на определените за това места, които в повечето случаи са и осветени, служителите на КАТ апелират в тъмната част на денонощието да носят по-светли дрехи или такива със светлоотразителни елементи

никога да не забравят, че техните зрителни възприятия не са същите като на водачите на МПС, които зад стъклото на автомобила възприемат случващото се по малко по-различен начин.