Бюрото по труда в Перник търси шивачи, оператори, доставчици на храна за вкъщи, лекари….

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, оператори, доставчици на храна за вкъщи, лекари….

 След като три  поредни седмици предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата те намаляха значително- с 30 и станаха 258. За съжаление, намаляха и свободните работни места за безработни висшисти –с 4 и станаха 8.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 охранители за София,  22-ма работници за сглобяване на детайли също за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори,  20 оператори на пещи за производство на стъкло, 30 обслужващи щанд-кафетерия също са София и 20 доставчици на храна за вкъщи за София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, сервитьори, шлайфисти,  електрозаварчици, общи работници,  помощник-готвач,  международни шофьори, заварчици, работници в арматурен двор, готвачи в заведение за бързо хранене, фелдшери, охранител, кредитни специалисти банка,  шивачи на обувки,  книговезци, салонни управители, главен счетоводител, пощенски раздавачи, склададжия, счетоводител , шивачки, носачи-товарачи на стоки, касиери, работници в кухня, ел.техник в промишлено предприятие, шлосер-монтьор, монтажници на метални конструкции, готвачи, шивачки, работници за сглобяване на детайли, шофьори на тежкотоварни автомобили, автомонтьор, болногледач,

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен. Доказателство за това е фактът, че след като три поредни седмици, въпреки че навлизаме в зимния период, свободните работни места се увеличаваха, но през изминалата седмица те намаляха значително. Сред най- търсените кадри в момента са: шивачки, обслужващи кафетерия, доставчици на храна за вкъщи, машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло, лекари,  охранители  и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 250 свободни места и 8 за безработни висшисти.