Двете COVID-зони в Перник ще получат апаратура и оборудване по проект на МЗ

Двете COVID-зони в Перник ще получат апаратура и оборудване по проект на МЗ

Проект на стойност близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19, предложи Министерството на здравеопазването на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В проектното предложение са включени и двете COVID-зони в Перник, които имат договори с РЗОК -„Диагностично-консултативен център 1-Перник” ЕООД и Медицински център „Св.Георги-Перник“ ООД.

Mедицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ включва:

∙   Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“.

∙   Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен;

∙   Респиратор за спешна помощ-транспортен;

∙  Кислородни бутилки;

∙ Автоклав-стерилизация;

∙  Аспиратор;

∙ Бифазен дефибрилатор-монитор;

∙  6/12-канален ЕКГ апарат;

∙  Портативен ехограф/ехокардиограф;

∙  Холтери за кръвно налягане;

∙  Негативоскоп.

Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с  получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19.

 В изпълнение на този проект кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори – възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти –  и за производство на реконвалесцентна плазма.  Доставени ще бъдат: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела – автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.