Ветеринарен лекар с дългогодишна практика поема управлението на ОД БАБХ-Перник

Ветеринарен лекар с дългогодишна практика поема управлението на ОД БАБХ-Перник

Областна дирекция по безопасност на храните-Перник е с нов шеф. Това е д-р Параскева Татаркова. Тя за сега изпълнява функциите на директор на ОДБАБХ-Перник. Д-р Татаркова е завършила ВИЗВМ в град Стара Загора през 1989 г. Тя е  магистър по ветеринарна медицина. През 2008 г. е завършила задочен курс на обучение за придобиване на професионална квалификация  „Ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителните продукти от животински произход“ в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Тя има зад гърба си над 16 години стаж като ветеринарен лекар в региона. От  септември 2005 г. до 6 октомври 2021 г. изпълнява длъжността  главен инспектор в отдел „Контрол храни“  при ОДБХ Перник. След това  изпълнява функциите на директор на ОДБХ Перник.

Досегашният директор на ОД БАБХ-Перник д-р Елза Драгомирова е преназначена на длъжност главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБАБХ- Перник.

 Анализът, който е направила ОДБАБХ за свършеното през месец октомври 2021 г. показва, че инспекторите към отдел „Контрол на храните“ са извършили 106 проверки по официален контрол и 53 за спазване на противоепидемичните мерки в обектите за търговия на едро и дребно с храни и в заведенията за обществено хранене в област Перник. Освен това са извършени 5 проверки на кухненски блокове към детски градини за спазване на добрите хигиенни практики, противоепидемичните мерки и изискванията на Наредба № 2/2021г.за специфичните изисквания по безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения.

В обектите за производство на храни от животински и неживотински произход, на територията на областта са извършени 39 проверки.

От ОД БАБХ информираха, че през месец октомври  няма възбранени и унищожени храни, поради изтекъл срок на годност или други нарушения. През октомври са констатирани само две нарушения, за които са издадени две предписания.