Регионална библиотека „Св. Минков” подготви изложба за Деня на будителите
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Регионална библиотека „Св. Минков” подготви изложба за Деня на будителите

За днешния Ден на народните будители припомня изложба в голямата читалня на Регионална библиотека „Св. Минков”.  В нея са показани  ценни книги за Възраждането,  снимки на някои от българските възрожденци, както и информация за историята на днешния празник.
„Иконостас на първите” на Георги Хинчев е може би едно от най-подробните издания за българските будители, притежание на библиотеката. В него са включени имената на първите наши възрожденци- просветители, радетели за самостоятелна българска църква, революционери, първите български поети, белетристи, драматурзи, дейци на науката, журналисти и издатели, държавници. Книгата излиза през 2010г. с финансовата помощ на Фонд „ 13 века България”.
В изложбата са показани „Рибния буквар” на д-р Петър Берон, документално- мемоарния и литературен сборник- „Левски във времето”, „Българските възрожденци и Просвещението” на Университетското издателство „Св. Кл. Охридски”, книгите на Борис Делчев за Христо Ботев и на проф. Велчо Велчев за Паисий Хилендарски и други.

Посетителите на изложбата могат да научат и подробности за днешния празник, който за първи път се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители.От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.
От 1945 година Денят на будителите е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание през 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.