Поздравление от кмета на Община Перник, по повод Деня на будителите!

Поздравление от кмета на Община Перник, по повод Деня на будителите!

Уважаеми деятели на просветата,  културата и науката,

В трудни моменти като този българинът се е вглеждал в делата на онези,
които в други исторически времена и катаклизми с мощта на своята мисъл и
могъществото на своя талант са връщали равновесието и духовната
стабилност на народа. Още от Възраждането българинът почита своите
будители и ги канонизира като светци в националната си памет. На 1
ноември, Деня на народните будители,  България отдава признание на
дейността на безброй свои синове, които ни завещаха да обичаме род и
Родина, пречистиха ни духовно с родолюбивите си дела и осветиха пътя ни
към бъдното. Те ни завещаха да помним, че няма нищо по-ценно от знанието
и нищо по-красиво от високия дух.

Всяко време има своите будители. Десетилетия наред  Денят на народните
будители съхранява националното ни самочувствие и ни задължава да мислим
и работим за светлите идеали на Родината. Наш дълг е в ежедневните си
усилия да съхраним пламъка на тяхното дело, да продължим родолюбивата им
мисия, да изграждаме мостове, по които нашите деца за пренесат
българщината в бъдещето.

Уважаеми будители на днешния ден!
Желая ви здраве, търпение, любов и възрожденска всеотдайност в
осъществяване на нелеката задача да дарявате знания, да пръскате
светлина и духовност, да отстоявате извечните традиции и ценности на
първоучителите! Покланям се пред мисията ви, защото тя е сила, която
обединява и вдъхновява!
Честит празник!


Станислав Владимиров
Кмет на Община Перник