Доктор на науките поема ръководството на „Мини Перник”

Доктор на науките поема ръководството на „Мини Перник”

Нов директор поема ръководството на „Мини Перник”.  Това е специалистът по минно дело и доктор на науките Здравец Ефтимов, информираха от дружеството.

Досегашният директор на „Мини Перник” Мирчо Мирчев остава в ръководството на въгледобивното предприятие.

 Здравец Ефтимов е на 39 години. Той притежава образователна и научна  степен доктор по подземен добив на полезни изкопаеми от Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ в София. Владее свободно руски, италиански и английски език.

Новият директор на „Мини Перник” 5 години преподава в Университета, в който се е дипломирал и заедно с това се занимава и с научно-изследователска дейност. Здравец Ефтимов е успял успешно да съчетае преподаването на студентите, научните изследвания и работата си като началник на производството в дружество, добиващо руда. В биографията му правят впечатление специализациите му в страни като Намибия и Испания, както и участието му в множество конференции и симпозиуми свързани с проблеми на минния отрасъл в целия свят.

Здравец Ефтимов има множество научни публикации в издания на минна тематика. Той е участвал е и в разработването на различни проекти, сред които флуоритово и оловно-цинково находища, находище за желязо и барит и много други.

Съдбата на мините в България е от изключително значение за бъдещето на енергетиката на страната, както и за отношението на Европа към България. За нас като перничани е гордост фактът, че начело на най-старото въгледобивно предприятие в региона застава млад учен, с докторска степен, доказан професионалист, уважаван от цялата научната и професионална общност в областта на минното дело.