Община Перник ще иска безвъзмездна помощ от ПУДООС за клетка 2

Община Перник ще иска безвъзмездна помощ от ПУДООС за клетка 2

Общинските съветници вчера дадоха съгласието си общинската управа да кандидатства за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДООС за разликата от прогнозната стойност на проект „Изграждане на клетка 2 от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ и натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО на общините в Регионалното сдружение на общините от регион Перник.

Решението бе гласувано единодушно. Да бъде взето то бе повече от наложително, след като от докладната на кмета на общината Станислав Владимиров стана ясно, че капацитетът на клетка 1 е запълнен до критична точка. Това е била и причината, поради която градоначалникът свика на заседание Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. На него трябваше да  се уточнят повече от належащите спешни мерки, които трябва да бъдат взети за преодоляване на кризисната ситуация и да не се допусне бедствено положение на територията на цялата област.

Общината е отправила питане до министъра на околна среда и водите и ПУДООС за възможността за спешно финансиране за изграждането на клетка 2. От получения отговор е станало ясно, че има такава възможност, когато става дума за финансиране на проекти, касаещи разширяването на съществуващи регионални депа, при които има възникнали аварийни ситуации, свързани  опасност от нарушаване на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на населението, състоянието на екологичната инфраструктура. ПУДООС ще осигури средства за реализиране на проекта, в размер на разликата от прогнозната стойност от 3,6 милиона лева и натрупаните отчисления от шестте общини, която предстои да бъде уточнена.

На 25 февруари тази година община Перник е стартирала процедура по закона за обществените поръчки за избор на строител, който ще изгради новата клетка на депото. Кой ще е той вече е ясно, но работата може да започне след като приключат две съдебни дела, по които трябва да се произнесе ВАС.