„Топлофикация Перник“: За да плащате отопление и топла вода на равни вноски – заявете до 9 ноември!

„Топлофикация Перник“: За да плащате отопление и топла вода на равни вноски – заявете до 9 ноември!

„С договор „Равни вноски“ клиентите могат да разпределят плащанията си за топлинна енергия равномерно през цялата година. По този начин семействата могат да планират лесно разходите на домакинството си. С равни вноски клиентите няма да усетят евентуалното повишение на цената на парното. Договорът „Равни вноски“ намалява риска през зимата хората да се сблъскат с непосилни за плащане сметки, които допълнително биха натоварили семейния бюджет. Срокът за сключването му е удължен до 9 ноември 2021 г.“, поясниха от дружеството.

„Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон цена на топлинната енергия“, разясниха експерти от „Топлофикация Перник“. „Последната фактура е изравнителна. Като разликата е сума за доплащане или възстановяване. Ако има стойност за доплащане, тя ще бъде намалена с 30% отстъпка. Ако има сума за възстановяване, тя ще бъде изплатена на каса, по банков път или приспадната от бъдещите задължения“, уточниха от топлофикационното предприятие.

„Тази година клиентите, подписали договор „Равни вноски“ и заплащащи в срок задълженията си, получават 3% месечна отстъпка. Според условията на програмата сумите за парно и топла вода се издължават на 11 равни вноски, изчислени на база предишно потребление на топлинна енергия “, поясниха от „Топлофикация Перник”. „По-малко ще плати и всеки клиент, който издължи наведнъж всички 11 вноски. При авансово плащане на 11-те вноски, отстъпката е 8% и с 30 на сто се намалява изравнителната сметка. От условията на договора може да се възползва всеки редовен платец, също и потребителите със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения“, допълниха от топлофикационното дружество.

Клиентите могат да изтеглят от сайта на „Топлофикация Перник“ договора за преминаване към равни месечни вноски и да го подпишат в офисите на дружеството. От топлофикационното предприятие напомнят, че за хората, които са трудно подвижни, е предвидена възможност служител на дружеството да ги посети у дома.

Сключването на договор „Равни вноски“ е най-разумния избор, който клиентите могат да направят, за да планират по най-добрия начин разходите си през цялата година“, категорични са от дружеството.

Оттам напомниха, че са обявили томбола за потребителите, подписали договор „Равни вноски”. „Наградите са 70 на брой. Те се теглят всяка седмица от популярни личности. Сред подаръците има телевизор, уреди за готвене на пара, миксери, прахосмукачки и други. Голямата награда е безплатно отопление за целия сезон. С нея ще бъде зарадвано едно домакинство“, напомнят от „Топлофикация Перник“.