Общинският съвет в Брезник ще обсъжда изменение на Наредба за определяне местните такси и цени на услугите

Общинският съвет в Брезник ще обсъжда изменение на Наредба за определяне местните такси и цени на услугите

Местният законодателен орган на Брезник предстои на заседанието си на 29.10.2021 г да разгледа Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне местните такси и цени на услугите,съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник. В дневния ред на предстоящата сесия са включени 21 точки, които са свързани с важни проблеми за Общината. Наред с това, стана традиция като че ли, общинските съветници в Брезник да вземат решения за отпускате на помощи на жители на общината, които имат сериозни здравословни проблеми и са финансово затруднени. Брезнишките законотворци единодушно решиха и тази година средствата, предвидени на Общинския съвет за представителни разходи, да бъдат предоставяни на хора в нужда. На тази сесия общинските съветници трябва да определят размера на помощта, която да се отпусне на двама жители на общината.Наред с това на предстоящата сесия ще бъде обсъдена актуализираната Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г и ще трябва да бъде взето решение за продажба на поземлен имот, както и утвърждаване на оценка за продажбата му и провеждането на търг.