Сграда, собственост на МБАЛ”Р. Ангелова”, е обявена на публична продан

Сграда, собственост на МБАЛ”Р. Ангелова”, е обявена на публична продан

Частен съдебен изпълнител обяви на публична продан сграда, намираща се в Перник, в кв.”Хр. Смирненски”, бл. 16, която е собственост на МБАЛ”Р. Ангелова”,  в полза на взискателя Община Перник.

Търгът стартира на 28.09.2021 г и приключва в края на работното време на 28.10.2021 г.

Сградата, обявена на публична продан, е на 2 етажа, със застроена площ от 199 кв. м. Тя е предназначена за здравно заведение заедно със съответното право на строеж на сградата.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител,  е 253 526 лв. При първа публична продажба се продава 80% от оценката. При това положение началната оценка, от която ще стартира търгът, е 202 820.80 лв. и се дължи 20% ДДС върху цената на имота.

Проявяващите интерес към този имот могат да се явят в канцеларията на държавния съдебен изпълнител при Районен съд-Перник всеки работен ден, за да се запознаят с книжата. Освен това те могат да направят справка по изпълнителното дело и в канцеларията на частен съдебен изпълнител Елена Добренова.

Желаещите да направят оглед на имота могат да сторят това всеки четвъртък от започването на продажбата до завършването й, във времето от 9.00ч до 14.00 ч.

Залогът/задатъкът/ от 10% върху оценката на продавания недвижим имот, за участие в търга, се внася предварително по сметката на ЧСИ Елена Добренова при банка ДСК-Перник.

На 29.10.2021 г., от 9.00 ч. в зала №8 на Пернишкия Районен съд-четвърти етаж, в присъствието на явилите се купувачи, частният съдебен изпълнител ще състави протокола и ще обяви купувача.