Перник – пример за успешната работа в овладяването на популацията на уличните кучета

Перник – пример за успешната работа в овладяването на популацията на уличните кучета

Проблемът, свързан с овладяване на растящата популация на безстопанствените кучета, е сред основните за всяко селище в страната. Но община перник е пример за това, че той може да бъде успешно решен. Община Перник вече има готов проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Успехът е базиран на прилагането на цял комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, природозащитните организации и гражданите са насочени към намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

„Перник става пример за много други общини в тази посока. Смятам, че този проект наистина ще ни даде в един дългосрочен план мерки за решаването му. Вървим по всички тези стъпки с мерки, разписани от закона. И го правим пред всички хора. Програмата ще се реализира до 2025 година и се очаква в края на този срок популацията на бездомни кучета в общината да спадне със 70%“ – сподели секретарят на общината Мартин Жлябинков.

Той е оптимист за крайния резултат, тъй много хора и доброволци помагат в реализирането на мерките, които се предприемат от общинската власт. Показателни за това са положителните резултати от предприетите досега мерки, въпреки че в началото те са срещнали известна доза недоверие от страна на жителите на общината..

Преди години месечно е имало по около 50 сигнала за проблеми с бездомни кучета в Перник, а към днешна дата те са по-малко от 10, а това показва, че се движим в правилна посока, смята секретарят на общинската администрация.