Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, оператори, охранители…

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, оператори, охранители…

Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават. През изминалата седмица те нараснаха с още 8 и станаха 276. Без промяна остават свободните работни места за безработни висшисти -12.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване  за София, 20 охранители за София,  22-ма работници за сглобяване на детайли също за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори и 20 оператори на пещи за производство на стъкло, 15 охранители за София, 30 обслужващи щанд-кафетерия също са София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, чистач-хигиенисти, бармани, сервитьори, шлайфисти,  стругар- фрезист, електрозаварчици, продавач-консултанти, оператор за въвеждане на данни, рехабилитатор,  общи работници в промишлеността,  помощник-готвачи, главен готвач,   международен шофьор, заварчик, общи работници,  арматуристи, готвачи в заведение за бързо хранене,  монтажник електрооборудване, куриер, организатори на куриерска дейност, куриер, организатор работа с клиенти, общ работник в строителството, зидаромазачи, фелдшери, охранители, кредитни специалисти банка, комплектовачи, управител на заведение, шивачи на обувки, газорезчици, миячи на превозни средства,  книговезци, салонни управители, камериерки, главен счетоводител, пощенски раздавачи, социален работник, склададжия, счетоводител на 4 часа, шофьор на лекотоварен автомобил, организатор работа с клиенти, шивачки, носачи0товарачи на стоки, касиери, работници в кухня, работници в арматурен двор.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен. Доказателство за това е фактът, че въпреки че навлизаме в зимния период, когато традиционно свободните работни места намаляват, втора поредна седмица те се увеличават. Сред най- търсените кадри в момента са: обслужващи кафетерия, шивачи,  машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло, лекари,  охранители  и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 264 свободни места и 12 за безработни висшисти.