Бързо развалящите се продукти от доставките по училищните схеми могат да се дарят на БЧК или на Българската хранителна банка

Бързо развалящите се продукти от доставките по училищните схеми могат да се дарят на БЧК или на Българската хранителна банка

Одобрените заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще могат безвъзмездно да даряват бързо развалящите се продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, поради невъзможност за осъществяване на доставки до учебните заведения, вследствие преминаването им към онлайн обучение, предвид епидемичната обстановка в страната.

Това се определя със заповед от 21.10.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с обявените в страната мерки, заради пандемията от коронавирус, съгласно т. 7 от Заповед № РД-01- 856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 Форсмажорното обстоятелство се изразява в невъзможност за осъществяване на доставки до учебните заведения на вече закупени или произведени плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, съгласно утвърдените графици, поради забрана за присъствено провеждане на учебните занятия, след издаване на Заповед от директора на съответното учебно заведение или от директора на съответната регионална здравна инспекция.

Дарените продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, могат да бъдат отчетени в заявките за плащане, които одобрените заявители подават по реда на чл. 18 от Наредбата, като доставени съгласно графика, одобрен от Държавен фонд „Земеделие“. Към заявката за плащане се прилага документ, доказващ, че продуктите са закупени или произведени с цел доставка, съгласно одобрения график, преди първия ден на въвеждане на забраната за присъствено провеждане на учебните занятия. Заявителят трябва да посочи и че продуктите са предоставени безвъзмездно на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка не по-късно от края на втория ден след въвеждане на неприсъственото обучение.

Количествата на предоставените за дарение продукти трябва да отговарят на броя на доставките за периода от двата дни, като са съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение и регламентираните допустими количества на порциите.