Реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ повиши значително качеството на социалните услуги

Реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ повиши значително качеството на социалните услуги

 Община Перник проведе онлайн заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд  за регионално развитие.

 В събитието онлайн се включиха Стефан Кръстев – замeстник-кмет на Община Перник, представители на фирмите изпълнители на строителните дейности и на строителния надзор, служители на Община Перник, представители на социални институции, екипът по проекта и др.

 Заместник-кметът Стефан Кръстев заяви, че предоставянето на качествени социални услуги е сред основните приоритети на Община Перник и допълни, че след успешното реализиране на настоящия проект възрастните и хората с увреждания в общината вече разполагат с модерна база и професионално обслужване. Осигуряването на подходяща социална инфраструктура гарантира предоставянето на качествени услуги на целевите групи, каза ръководителят на проекта инж. Боянка Туджарова.

 Основната цел на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително – ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост.

 Изпълнените дейности на обектите, очакваните резултати и приносът на ЕС бяха презентирани от екипа по проекта. Новите социални центрове разполагат с обособени спални помещения със санитарни възли, всекидневна, кухня, трапезария, приемна, административен кабинет, стая за персонала. Това са:

–  „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) –  кв.Христо Смирненски № 3;

–  „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“(ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) – помещават се в част от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, която се намира на ул. „Протожерица“ № 2.

 Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 1 664 659,04 лв., от които 1 414 960,18 лв. финансиране от ЕФРР и 249  698,85 лв. национално финансиране.