Приключи прибирането на картофите в пернишко, средният добив от декар е 2 337 килограма

Приключи прибирането на картофите в пернишко, средният добив от декар е 2 337 килограма

Кампанията по прибирането на картофите в област Перник приключи, информираха от Областна дирекция „Земеделие”. В шестте общини в областта реколтата е прибрана на 100%.

В община Брезник, от засетите 67 дка са получени 1 200 т продукция, при 2 000 кг среден добив от декар, който е както миналогодишния.

Стопаните от община Перник от засетите 27 дка са получили 440 т картофи, при 2 000 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналата година.

Земеделците от община Радомир от засетите 175 дка са получили 2000 т картофи, при 2000 кг среден добив от декар, който е почти като миналогодишния.

В община Земен от засетите 22 дка са получени 160 т картофи, при 1 600 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналата година.

Най- слаба тази година е реколтата от картофите в община Ковачевци. От засетите само 8 дка са получени 80 т продукция, при 1000 кг среден добив от декар.

И тази година земеделците от Трън получиха най-добра реколта от картофите. От засетите 358 дка са получени 3 600 т продукция, при 3000 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите, от засетите в региона 657 дка с картофи са получени 7 480 т продукция, при 2 337 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.