Приключи жътвата на слънчогледа в пернишко, средният добив от декар е 138 килограма

Приключи жътвата на слънчогледа в пернишко, средният добив от декар е 138 килограма

Стопаните от област Перник успяха да приберат реколтата от слънчоглед. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

С най-добър урожай от слънчогледа тази година могат да се похвалят земеделските производители от община Брезник. От засетите 3 153 дка в общината са получени 4000 т продукция, при 200 кг среден добив от декар, който е малко по-добър от миналата година.

Земеделците от Перник са на второ място по добив от слънчогледа тази година. От засетите в общината 2063 дка са получени 3 300 т продукция, при 160 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналата година.

Радомирци от засетите в общината 4 752 дка със слънчоглед получиха 4 950 т продукция, при150 кг среден добив от декар, който е по-нисък от миналогодишния.

Стопаните от Трън от засетите 567 дка със слънчоглед са получили 15.6 т продукция, при 120 кг среден добив от декар.

Най-нисък среден добив от декар за тази година получиха земеделците от Земен. От засетите 291 дка, те получиха 100 т продукция, при 100 кг среден добив от декар, който е по-нисък от миналогодишния.

По-нисък от миналата година е добивът и в община Ковачевци. От засетите там 470 дка, стопаните получиха 400 кг среден добив от декар, при 100 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите, стопаните от Перник тази година прибраха 12 765т продукция, при 138 кг среден добив от декар, който е почти колкото миналогодишния.