Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, обслужващи кафетерия, оператори, охранители…

Бюрото по труда в Перник търси шивачи, лекари, обслужващи кафетерия, оператори, охранители…

Предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места през изминалата седмица, за разлика от предходната, се увеличиха, макар и само с 1 и станаха 268. Добрата новина е, че се увеличаха с 1 и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти и те станаха 12.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване  за София, 20 охранители за София,  22-ма организатори за сглобяване на детайли за София, 15 шивачки за Перник, 20 машинни оператори и 20 оператори на пещи за производство на стъкло, 15 охранители за София.  През миналата седмица се появи оферта за работа на 30 обслужващи щанд-кафетерия.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари,  чистач-хигиенисти, бармани, сервитьори, шлайфисти,  стругар- фрезист,   електрозаварчици, огняр, продавач-консултанти, обслужващи работници в промишлено производство,  оператор за въвеждане на данни, рехабилитатори,  общи работници,   шофьор на тежкотоварен автомобил,  помощник-готвачи, главен готвач,   международен шофьор, заварчик,  работници озеленяване, общи работници в промишлеността,  арматуристи, в изготвители на бои и багрила, машинист на валяк, готвачи в заведение за бързо хранене,  монтажник електрооборудване, куриер, организатори на куриерска дейност,  организатор работа с клиенти, общ работник в строителството, зидаромазачи, фелдшери, охранители, кредитен специалист банка, комплектовачи, управител на заведение, шивачи на обувки, газорезчици, миячи на превозни средства,  книговезци, салонни управители, камериерки, главен счетоводител, пощенски раздавачи, социален работник.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че в пернишкия регион той  е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че въпреки че  навлязохме в зимния период, когато свободните работни места намаляват, през изминалата седмица те се увеличиха.  Сред най- търсените кадри в момента са: обслужващи кафетерия, шивачи,  машинни оператори, оператори на пещи за производство на стъкло, лекари,  охранители  и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 256 свободни места и 12 за безработни висшисти.