Почти двойно са се увеличили заболелите от COVID 19 и заразни заболявания, твърдят от РЗИ-Перник

Почти двойно са се увеличили заболелите от COVID 19 и заразни заболявания, твърдят от РЗИ-Перник

Близо двойно са се увеличили през изминалата седмица болните от заразни заболявания.  Регистрирани са общо 439 заболели, при 232 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. През седмицата са установени 51 болни от остри респираторни заболявания и грип,  заболеваемост, при 47 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 70,5%oo, при средна за страната 72,90%oo към 10.10.2021 г.

Около два пъти са се увеличили и болните от въздушно-капкови инфекции през миналата седмица. Констатираните болни са 438, при 234 за предходната седмица. Почти двойно е нараснал и броят на болните от COVID-19. Регистрирани са 438 заразени, при 232 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник и от всички възрастови групи.

През седмицата е констатиран 1 болен от чревни инфекции, при нито един за предходната.

През периода е регистриран и 1 болен от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Става въпрос за жена на 66 г. от Перник, която се лекува в СБАЛИПБ -София. От здравната инспекция уверяват, че за всички болни са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки както спрямо тях, така и спрямо контактните лица. Направени са 100 антигенни теста и 8 теста за антитела.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 99 проверки. От тях 18 са свързани със забраната за тютюнопушене.

8 от проверките са свързани със спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни трапезни води, предназначени за питейни цели.

10 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.

При 2 от проверките са изяснявани жалби и сигнали от институции и граждани.

През седмицата здравните инспектори са издали 946 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са и 100 имунизационни сертификата.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 289 проби от различни населени места в региона, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на наредба №9.