Онлайн обществено обсъждане на проект организира общината

Онлайн обществено обсъждане на проект организира общината

Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Перник

Община Перник кани гражданите  да вземат участие в Обществената консултация/обсъждане на Проект на Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Перник. То ще се проведе на 18.10.2021 г. от 10 часа. Поради усложнената епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 и съгласно т. 9 от Заповед №РД-01-282/08.10.2021 г. на Директора на РЗИ – Перник за въвеждане на задължителни противоепидемични мерки на територията на Област Перник от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г. обсъждането ще се проведе онлайн на следния адрес: https://global.gotomeeting.com/join/257342365

Всички материали по Проекта на Наредбата можете да откриете в официалния сайт на Община Перник – www.pernik.bg