Дни на програмата „Еразмус“ отбелязаха в Езиковата

Дни на програмата „Еразмус“ отбелязаха в Езиковата

Дните между 14-16 октомври по традиция в цяла Европа са посветени на популяризиране на цулите на програмата, която носи името на един от първите радетели за обединена и мирна Европа Еразъм Ротердамски. В ГПЧЕ „Симеон Радев“ вече трета година работят по два проекта, свързани с тази програма, в която са взели участие повече от 330 ученици и 15 преподаватели. Единият от тях-  European History Moving  Project  е насочен към създаване на европейски ценности чрез използването на киното като средство за обучение, като в същото време се запазят и националната идентичност и се популяризира междукултурния диалог, споделя Милена Драганова-преподавателка по английски език в училището и участник в него. На базата на исторически филми, учениците създадоха кратки филми пречупени през призмата на европейската принадлежност. Работата по проекта стимулира създаването на меки умения и насърчава използването на визуалните дигитални средства в процеса на образованието.

Сред ползите за учениците , взели участие в проекта, рководителите изтъкнаха подобрената им комуникация и компететностите по чужд език, развитието на социални умения за справяне в непозната среда, адаптивност, креативност, изграждане на лидерски умения, опознаването на чужди култури, създаването на нови приятелства и междукултурни връзки.

Вторият проект е свързан в по-голяма степен с повишаване на квалификацията на учителите и развитието на дигиталните им  умения. Проектът има за цел чрез прилагане на електронната платформа G suite в образованието те да използват технологиите при организацията на обучението, представянето на учебния материал и  оценяването на учениците и възлагането на задачи за домашна работа и индивидуална подготовка на учениците , в извънкласни и извънучилищни дейности и форми .