Адвокат препоръчва плащането на сметките към “Топлофикация Перник” на равни вноски като антикризисна мярка

Адвокат препоръчва плащането на сметките към “Топлофикация Перник” на равни вноски като антикризисна мярка

 „В Закона за енергетиката е записано, че клиентите на топлинна енергия в сграда-етажна собственост имат право да заплащат консумираната топлинна енергия по няколко начина. Един от начините, който не е разпространен в повечето топлофикации, е т.нар. „равни месечни вноски“. На клиентите препоръчвам да изберат равните вноски сега, вместо след очакваното повишение на цените да натрупат неплатени зимни сметки, които да разсрочват със споразумения и да плащат успоредно със сметките в следващия сезон“, каза адвокат Ангел Михайлов като пример да се избегне шокът от очакваното поскъпване на цените на топлинната енергия.

 Според адвоката, работещ в енергийния сектор, не трябва клиентите предварително да се стресират от прогнозите за шоково увеличение на цените на топлинната енергия. Според закона, при нужда от корекция на цената на топлинната енергия, тя се извършва  през 6 месеца. Следователно за разглеждане и утвърждаване на нови цени можем да говорим едва в началото на следващата година. Ангел Михайлов посочи, че причината за поскъпването се корени главно в повишението на въглеродните емисии и двойното покачване на цената на природния газ за няколко месеца.

 „Преди няколко дни председателят на КЕВР публично обяви, че държавният регулатор тепърва започва да работи и развива модели, с които да смекчи ефекта от повишението на цената на природния газ върху цената на електрическата енергия. Тези мерки ще окажат влияние и върху цената на топлинната енергия“, поясни адвокат Михайлов. Той се върна на варианта за смекчаване на ефекта от повишаване на цените и обясни, че за определяне на равната вноска се взима потреблението от предходен сезон и се разделя на 12.

 „Така вместо твърде високи сметки в рамките на 5 месеца, по време на отоплителния сезон, клиентите заплащат значително по-ниска сметка 11 месеца, като накрая се изготвя изравнителна сметка, по която даже има вероятност да им се възстановят суми при по-ниска реална консумация“, подчерта адвокат Михайлов. Той даде за пример, че независимо колко минути говори по мобилния телефон или колко мегабайта използва в интернет, в повечето случаи клиентът дължи еднаква сума всеки месец за абонамент.

 „Разликата при плащането на топлинната енергия на равни вноски е, че ако сте потребилили по-малко енергия от заложената месечно, следва в края на отчетния период да Ви бъде възстановена надвнесената сума. Разбира се, при другите услуги не е така, ако не сте гледали телевизия цял месец, отново ще трябва да платите абонамента за тази услуга“, подчерта Ангел Михайлов. Според  него като антикризисна мярка КЕВР може да даде указания в новия сезон сметките на всички клиенти да бъдат равни цяла година и накрая да се изготви една изравнителна сметка.

 „Шоковите цени на природния газ засягат всички сектори на държавата, за това е необходимо държавно решение. Защото едно е в зимните месеци сметките да скочат със 100 – 150 лева, друго е да се повиши равната вноска с 10 до 25 лева. Според мен някой в държавата трябва да помисли за гражданите, които са го овластили пряко или косвено и в критична ситуация да вземе критични мерки за благото на народа“, обобщи адвокат Михайлов.