РЗИ-Перник въвежда задължителни противоепидемични мерки в област Перник!

РЗИ-Перник въвежда задължителни противоепидемични мерки в област Перник!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в областта и влизането й в тъмночервената зона на картата на заболелите от коронавирус в страната,  И.Д. директор на Регионалната здравна инспекция в Перник- д-р Стела Димитрова, е издала заповед, с която се въвеждат строги противоепидемични мерки в областта.

Задължителните противоепидемични мерки влизат в сила от 11.10.2021 г. и ще продължат до 24.10.2021 г.  Ето и мерките, които се въвеждат с тази заповед:

1.Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.

2.Преустановяват се посещенията/свижданията/ в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации/ терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки и др./

3. Преустановяват се посещенията/свижданията/ с специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези да социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации /терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки , и др./

4. За учениците от общините Перник, Радомир, Брезник и Трън се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:

– за периода от 11.10.2021 г до 15.10.2021 г класовете- 1,2,3,4,5,7,8 и 12-ти се обучават присъствено, а класовете- 6,9,10 и 11 клас преминават на обучение в електронна среда/онлайн обучение/;

– за периода от 18.10.2021 г до 22.10.2021 г. класовете- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11-ти се обучават присъствено, а класовете- 7, 8 и 12 преминават на обучение в електронна среда;

– паралелките, които са единствени за даден клас в училище, продължават обучението присъствено.

5. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове се допуска при присъствие от 6 до 10 лица, с дистанция най-малко от 2 м и със задължително поставени защитни маски за лице.

6. Посещенията в детски центрове, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца се допуска при присъствие от 6 до 10 деца, с дистанция най-малко от 2 м.

7. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

8. Преустановяват се провежданията на събирания от частен характер/ кръщенета, сватби, погребения и други/.

9. Преустановяват се провежданията на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

10. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито/музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с подобен характер/.

11. преустановяват се провежданията на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито, с изключение на включените в годишния държавен спортен календар, като същите се провеждат без публика.

12. Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.

13. Културни  и развлекателни мероприятия/кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви могат да се организират и проведат при заетост 30% от общия капацитет на помещенията на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите и задължително поставени защитни маски за лице.

14. Посещения в заведения за хранене, по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, игрални зали и казина, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни клубове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 2 м между столовете на масите, задължително носене на защитни маски от персонала на заведенията и при ограничено работно време в границите между 6.00ч и 22.00ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

15. Преустановяват се посещения на музеи и галерии.

16.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват  търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

17. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска на лицето.

18. Детските градини и ясли са отворени като работят при строго спазване на противоепидемичните мерки.

19. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Перник.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед трябва да се извършват при строго спазване на всички  противоепидемичните мерки.