ОИЦ – Перник проведе информационна среща  в Трън

ОИЦ – Перник проведе информационна среща  в Трън

 Вчера екипът на Областния информационен център в Перник проведе информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“. Срещата се проведе в заседателната зала на Община Трън.

На срещата присъстваха представители на общинската администрация, образователни институции, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица. Експертите от ОИЦ информираха присъстващите за възможностите за кандидатстване по различните европейски програми, които се предоставят както на общините, така също и на бизнеса, земеделските производители, неправителствени организации и други.

Присъстващите зададоха въпроси, свързани възможностите, които предоставя ЕС за кандидатстване по различните програми, съфинансирането на проектите, сроковете за изпълнението им. След срещата присъстващите имаха възможност да задават допълнителни въпроси, които ги интересуват.