SOS селището в Дрен става детски център за ранно учене и развитие

SOS селището в Дрен става детски център за ранно учене и развитие

SOS Детски селища България подготвя отварянето на „SOS Детски център за ранно учене и развитие“ в Детското селище в село Дрен. Целта на SOS Детския център е да отговори на сериозни потребности на местната общност на село Дрен, както и да задвижи необходимите процеси за подобряване на бъдещите възможности и социалния климат.

„Отварянето на SOS Детския център за ранно учене и развитие е само част от началните ни малки стъпки, с които напредваме и събуждаме SOS Детското селище Дрен“, споделя Валерия Георгиева, национален изпълнителен директор на Сдружението. „От началото на тази година проучваме какво би могло да бъде бъдещето му и какво е най-оптималното решение за ползване на базата му. Като организация, която работи с мисъл за децата, хората и местната общност, ние сме задължени да предоставяме услуги, които са в подкрепа на децата и семействата, както и на местната общност – ето защо пристъпваме към отварянето на този детски център за ранно учене и развитие. В село Дрен живеят млади семейства с малки деца, а няма детска градина и смятаме, че с отварянето на детския център не само ще задоволим тази потребност, но и ще привлечем още млади семейства да се заселят в Дрен – семейства, за които липсата на детска градина е била пречка досега“, коментира още Валерия Георгиева.

„Не са ли децата най-важното, най-скъпоценното, най-значимото в живота? Не са ли те надеждата ни за светло бъдеще. Според мен във всяка структура – село, град, държава, ако не е осигурено отглеждането на здрави и образовани деца, значи тази структура е счупена и има нужда от поправка или подменяне с друга работеща“, споделя Велика Прахова, млада майка на 3-годишно момченце, живеещи в село Дрен. „Ето защо апелирам в селото да се отвори детска градина. Дрен е най-голямото село в Радомирска област. Най-близката детска градина до селото е на 30 минути път, което са 2 часа дневно, прекарани в колата. Това е време за игра, за пълноценно общуване, семейно време, отнето от децата. Десетки семейства напуснаха селото последните години след закриването на детската градина, за да осигурят на децата си достъп до такава в околните градове. Училището в селото е пред затваряне поради факта, че няма детска градина. Останали са няколко семейства в Дрен с малки деца, които искат да живеят тук, но са на път да напуснат, отново защото няма детска градина. Радвам се, че сдружение SOS Детски селища България ще отвори детски център за ранно учене и развитие в селото, защото тригодишният ми син си стои вкъщи, вместо да ходи на детска градина и ако проблемът не се реши, ще сме принудени и ние да се върнем в големия град“, споделя още младата жена.

Политиката ни на „Малки стъпки“ цели да възобновим Детското селище в Дрен и да го използваме за многообразни социални услуги и дейности (различни от приемната грижа) – обучения, лагери, зелени училища за деца и семейства, тиймбилдинг и други различни проектни дейности за деца, младежи и специалисти, които работят с тях. „Селището може да се превърне в притегателен център за развитие на млади хора от района, а и не само, и да подпомогне налагането на организацията като лидер в развитието, дизайна и оценката на социални услуги в България“, споделя Павлина Петрова, ръководител на проекта.