Увеличават се заболелите от COVID 19 и заразни болести в пернишка област, установи РЗИ

Увеличават се заболелите от COVID 19 и заразни болести в пернишка област, установи РЗИ

Увеличават се заболелите от остри респираторни заболявания и грип в област Перник. Това констатира Регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са регистрирани 47 заболели, при 37 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 65,5%oo, при средна за страната 52,87%oo към 04.10.2021 г.

Увеличили са се и болните от заразни заболявания през миналата седмица. Констатираните болни са 232, при 221 за предходната седмица.

Наблюдава се тенденция на повишаване на заболелите от въздушно-капкови инфекции. Регистрираните болни през седмицата са 234, при 221 за предходната.

Продължават да нарастват и заразените с COVID-19. Констатираните заболели през отминалата седмица са 232 , при 221 за предходната. Заболелите са от всички общини на област Перник от всички възрастови групи. Направени са 75 антигенни и 14 теста за антитела. Издадени са 68 имунизационни сертификата.

През изминалата седмица са установени и 2-ма заболели от варицела, при нито един установен болен за предходната. Става въпрос за 2 деца от  Перник. Те се лекуват  амбулаторно от личните си лекари. От РЗИ увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

 През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 63 проверки. От тях 18 са свързани със забраната за тютюнопушене.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, през седмицата са издадени 755 предписания за отстраняване на установени нарушения. През миналата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 97 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването