Обръщение от УС на Българската Браншова Камара „Пътища”

Обръщение от УС на Българската Браншова Камара „Пътища”

   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

   Днес Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпрати писмо до Българска Браншова Камара „Пътища“, с което ресорният министър Виолета Комитова кани на среща всички собственици на фирми, които ще участват в насрочения за утре Трети Национален Протест на пътищарите. В поканата изрично е уточнено, че на срещата са поканени само собствениците, а не упълномощени лица или посредници. В пресинформация до медиите МРРБ посочи още, че ръководството на ведомството в продължение на няколко месеца се среща с директори, управители, профсъюзи, представители на Браншовата камара и работници от строителни фирми.

Управителният съвет на Българска Браншова Камара „Пътища“ е категоричен, че поставянето на подобни ултиматуми към фирмите е в разрез с всички правни норми. Собствениците на фирмите – членове на Камарата, с акта на избиране на Управителен съвет, го упълномощава да ги представлява в преговори с институциите при защитата на интересите на бранша. Според законодателството право на разпоредителни сделки имат вписаните лица, които представляват дружеството, а не собствениците, които могат да бъдат юридически лица.

Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ в продължение на няколко месеца търси диалог с министър Комитова, но освен една среща под егидата на премиера Стефан Янев, конструктивен диалог между Камарата и регионалния министър не е имало. Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ е имала контакт с ресорните зам.-министри, които в нито един момент не успяха да поемат реален ангажимент към бранша.

УС на Българска Браншова Камара „Пътища“ приема поканата за среща и ще очаква регионалния министър Виолета Комитова още в 8:30 часа пред сградата на МРРБ, в рамките на Третия национален протест на пътищарите.