Започна жътвата на слънчогледа в пернишко

Започна жътвата на слънчогледа в пернишко

Започна жътвата на слънчогледа в пернишко. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

От общо засетите в региона 11 296 дка с тази култура, до сега е прибрана реколтата от 3 115 дка, което представлява около 29% от засетите площи.

Първи започнаха жътвата на слънчогледа стопаните от община Радомир. От засетите общо 4 752 дка, са реколтирани 1 810 дка. От тях са получени 2 709.5 т продукция при 151 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от община Брезник от засетите  3 153 дка, са реколтирали 1 190 дка. От тях са получени 2 380 т продукция, при 201 кг среден добив от декар.

Земеделците от община Перник от засетите 2063 дка са успели да ожънат 115 дка. От тях са получени 304.8 т продукция, при 275 кг среден добив от декар.

По информация на агроспециалистите, до момента 5 394.3т продукция, при 209 кг среден добив от декар за сега, който е по-нисък от миналогодишния.