Община Трън осигури дърва за огрев на местното население

Община Трън осигури дърва за огрев на местното население

Община Трън е осигурила дърва за местното население. Това заяви кметът на Трън Цветислава Цветкова.

„Тази година започнахме по-рано да доставяме дърва на хората, за да спазим изискванията да се използват за огрев сухи дърва, които по-малко замърсяват въздуха.  В началото на септември имаше известно закъснение с превеждането на парите на хората, които имат право на енергийни помощи да дърва. Това създаде малко безпокойство у хората, които разчитаха на тази помощ. Но  парите вече са преведени, така че хората  успяха да си осигурят навреме дърва за зимата. Три фирми доставят дърва за огрев на населението, като сме ги разделили по райони. Едната обслужва Знеполе, втората обслужва града и третата доставя  в района на Неделково.  Не сме променяли цената на дървата, като всяко семейство има право да получи до 10 куб. м. дърва. Определили сме това количество като достатъчно за едно семейство за зимата. Миналата година имахме не малко случаи, в които някои хора препродаваха дървата си на по-висока цена, тъй като цената, на която ние ги даваме на населението е по-ниска. А след това си купуваха за себе си на по-ниска цена. Предприехме тази мярка с цел да ограничим максимално тази порочна практика”, поясни Цветислава Цветкова.